+421 907 744 090 info@sparuplus.sk 
 
 

Spoločnosť SPARU plus, s. r. o. vznikla v roku 2012, na základe vývoja hospodárstva v Slovenskej republike. Pri založení bol pôvodný názov spoločnosti STAFORA plus. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bola spoločnosť premenovaná v roku 2014 a nesie súčasný názov.

Už od začiatku bolo úlohou firmy upevniť svoje postavenie u existujúcich zákazníkov a presadiť sa na trhu v Českej republike. Tomuto cieľu má pomôcť zvýšená kvalita práce pri dodržaní ceny, montážnych postupov a bezpečnosti. Zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti  majú bohatú prax pri výstavbe, montáži a rekonštrukciách teplární, turbín a potrubných rozvodov na Slovensku a v Čechách, čo je zárukou profesionálneho prístupu a vysokej kvality vykonanej práce.

Z našich prác

Služby

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení:

  • kotle - triedy I. až V.
  • tlakové nádoby stabilné
  • potrubné vedenia – para, voda, vzduch
  • potrubné vedenia – nebezpečné kvapaliny
  • bezpečnostné príslušenstvo tlakových zariadení

Opravy, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení:

  • rozvody plynu s pretlakom do a nad 0,4 MPa
  • znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom do a nad 0,4 MPa
  • spotrebu plynu spaľovaním s výkonom do a nad 0,5 MW,
  • znižovanie tlaku plynu do 0,4 MPa.