+421 907 744 090 info@sparuplus.sk 
 

Zoznam vybraných projektov realizovaných spoločnosťou SPARU plus, s.r.o. 

2021

RokRealizované práce
2021 Výmena strechy nádrže v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2021 Doplnenie doskového výmenníka s potrubím na Vodárni v MONDI SCP, a. s. Ružomberok

Výmena strechy nádrže Výmena strechy nádrže Výmena strechy nádrže

Výmena strechy nádržeDoplnenie doskového výmenníka s potrubím na Vodárni Doplnenie doskového výmenníka s potrubím na Vodárni

 2020

RokRealizované práce
2020 Doplnenie nových filtrov Vodárne v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2020 Ekologizácia kotla K4 Tepláreň Otrokovice
2020 Výmena potrubných rozvodov k stojatým filtrom Vodárne v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2020 Rekonštrukcia triedenia kalov ČOV Hrboltová v  MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2020 Opravy dopravníkov paliva a popoľa kotla na drevný odpad v  MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2020 Revízie a opravy elektrostatických odlučovačov v  MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2020 Rekonštrukcia potrubí a klimatizácií papierenského stroja PM16 v  MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2020 Doplnenie filtra s potrubiami na CHÚV v  MONDI SCP, a. s. Ružomberok

 Doplnenie nových filtrov Vodárne v MONDI SCP, a. s. Ružomberok_1 Výmena potrubných rozvodov k stojatým filtrom Vodárne v MONDI SCP, a. s. Ružomberok_1 Rekonštrukcia triedenia kalov ČOV Hrboltová v  MONDI SCP, a. s. Ružomberok_1

 Rekonštrukcia triedenia kalov ČOV Hrboltová v  MONDI SCP, a. s. Ružomberok_2 Doplnenie filtra s potrubiami na CHÚV

 2019

RokRealizované práce
2019 Rekonštrukcia triedenia kalu Vodárne v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2019 Sťahovanie a potrubné dopojenie nádrží na H2O2 v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2019 Núdzové chladenie doskových výmenníkov Vodárne v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2019 Rekonštrukcia CHÚV v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2019 Ekologizácia kotla K3 Tepláreň Otrokovice
2012 - 2019 Revízie a opravy vyhradených tlakových zariadení v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2012 - 2019 Revízie a opravy elektrostatických odlučovačov v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2012 - 2019 Revízie a opravy dopravníkov paliva a popola kotla na drevný odpad v MONDI SCP, a. s. Ružomberok

 Rekonštrukcia CHÚV Rekonštrukcia CHÚV Revízie elektrostatických odlučovačov

 Revízie elektrostatických odlučovačov Ekologizacia kotla K3 Teplaren Otrokovice_1 Ekologizacia kotla K3 Teplaren Otrokovice_2

 Sťahovanie a potrubné dopojenie nádrží na H2O2 v MONDI SCP, a. s. Ružomberok_1 Rekonštrukcia triedenia kalu Vodárne v MONDI SCP, a. s. Ružomberok_1 Rekonštrukcia triedenia kalu Vodárne v MONDI SCP, a. s. Ružomberok_2

 2018

RokRealizované práce
2018 Výmena doskových výmenníkov a potrubí Vodárne II. etapa v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2018 Ekologizácia kotla K4 Tepláreň Otrokovice 
2018 Výmena potrubia pary DN 600 v MONDI SCP, a. s. Ružomberok  

Vodáreň II. etapa_1 Vodáreň II. etapa_2 Výmena potrubia pary DN 600_1

Ekologizacia kotla K4 Teplaren Otrokovice_1 Ekologizacia kotla K4 Teplaren Otrokovice_2 Ekologizacia kotla K4 Teplaren Otrokovice_3

 2017

RokRealizované práce
2017 Výmena rozvodu potrubia pary DN 600 v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2017 Výmena kondenzátorov a potrubí CNCG v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2017 Výmena a dopojenie potrubí doskových výmenníkov Vodárne s prípojmi na nové chladiace veže v MONDI SCP, a. s. Ružomberok

 Potrubia doskových výmenníkov Vodárne_1 Potrubia doskových výmenníkov Vodárne_2 Potrubia doskových výmenníkov Vodárne_3 Potrubia doskových výmenníkov Vodárne_4

 2016

RokRealizované práce
2016 Dokončovacie práce absorberu č.3 v Elektrárni Opatovice nad Labem
2016 Montáž nového spaľovacieho zariadenia NCG s príslušenstvom v MONDI SCP pre Andritz Oy
2016 Montáž NCG potrubí pre nové spaľovacie zariadenie v MONDI SCP, a. s. Ružomberok

Spaľovacie zariadenie NCG Ventilátor pre spaľovacie zariadenie NCG Potrubia pre spaľovacie zariadenie NCGPotrubia pre spaľovacie zariadenie NCG

 2015

RokRealizované práce
2015 Úprava hrdiel a výmena vyčerpávacích potrubí varákov č. 7 a č. 8 v MONDI SCP, a. s.  Ružomberok
2015 Výroba a montáž reťazového dopravníka popola kotla na drevný odpad v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2015 Výroba a montáž vstupov do nádrží v rámci Odsírenia spalín v Elektrárni Opatovice nad Labem
2015 - 2016 Výroba a montáž kondenzátora upchávkovej pary TG - 10 MW v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2015 - 2016 Montáž potrubí pre Odsírenie spalín v Elektrárni Opatovice nad Labem

Dopravník popola Dopravník popola Kondenzátor uchávkovej pary TG - 10 MWKondenzátor upchávkovej pary TG-10 MW Odsírenie spalín Elektráreň Opatovice nad Labem Odsírenie spalín Elektráreň Opatovice nad Labem

 2014

RokRealizované práce
2014 Montáž potrubí k chladiacim vežiam v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2014 Montáž odparovacích telies a čerpadiel na Odparke v MONDI SCP, a. s. Ružomberok 
2014 Montáž potrubí pre novú pec vápna v MONDI SCP, a. s. Ružomberok 
2014 Úprava hrdiel a výmena vyčerpávacích potrubí varákov č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2014 Montáž technológie nových turbodúchadiel RUNTECH na Vysušovacom stroji v MONDI SCP, a. s. Ružomberok

 

Montáž čerpadiel Montáž odparovacích telies Montáž odparovacích teliesPotrubia pre novú pec vápna Potrubia pre novú pec vápna Potrubie pre chladiace vežePotrubie pre chladiace veže Technológia turbodúchadiel RUNTECH

 2013

RokRealizované práce
2013 Oprava EKA kotla RK-1 v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2013 Preložka parného potrubia DN 400 na Odparke v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2013 Úprava hrdla a výmena vyčerpávacieho potrubia varáka č. 1 v MONDI SCP, a. s. Ružomberok 
2013 Rekonštrukcia výmenníkových staníc KOST a horúcovodného potrubia na Žilinskej ulici, Ružomberok

Preložka parného potrubia Predizolované potrubie Vyčerpávacie potrubie varáka 

 2012

RokRealizované práce
2012 Opravy vyhradených tlakových zariadení pre HOFATEX, a. s. Banská Bystrica
2012 Výroba a výmena časti dymovodu kotla RK-1 v MONDI SCP, a. s. Ružomberok
2012 - 2015 Revízie a opravy ofukovačov spalín kotlov KDO, RK-1, RK-2, RK-3 v MONDI SCP, a. s. Ružomberok

Dymovod Ružomberok